Funktionsrätt Kalmar Län

Välkommen till Funktionsrätt Kalmar Län!

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: RÄTTEN ATT FUNGERA I SAMHÄLLET PÅ LIKA VILLKOR

 Genom att tillgodose och anordna:

  • Utbildning
  • Medlemskonferenser
  • Samverkan med Region, kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet, länsnätverk i Sverige och andra organisationer
  • Service till våra medlemmar

Nyheter:

Kalmar och Kronobergs län har fr om sommar 2018 en digital Tillgänglighetsguide för kultur och besöksnäring. Vad finns att göra i Småland och på Öland och hur tillgängligt är det?

Nu kan man planera sin resa och utflykt bättre inom länen! Se den på www.tillganglighetsguide.se

Extrahjul ska öka tillgängligheten för rullstolsburna
Nu kan du som är rullstolsburen och besöker Kalmar låna ett extra hjul, som ska underlätta när du åker över kullerstenar och trottoarkanter.
Läs hela artikeln här >>

Funktionsrätt Kalmar Län webbplats är ansluten till Talande Webb!
Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer och du kan spara uppläst tal som mp3.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på Aktivera Talande Webb direkt under rubriken “Anslagstavlan” till höger. Om du har frågor så kontakta kansliet.

För vidare information om hur du går till väga, klicka på länken nedan:
http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/

Funktionsrätt Kalmar Län