Fångad i Fattigdom


Idag har FUB Kalmar Län haft möte angående rapporten “Fångad i fattigdom” tillsammans med tidningen på Funktionsrätt Kalmar Län.

Rapport efter rapport har visat att personer som föds med eller tidigt förvärvar en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har låga inkomster och ofta svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. Den här rapporten bekräftar bilden. En viktig orsak är att bostadskostnaderna överstiger dem som andra i motsvarande ålder har. Det statliga bostadstillägget har inte hängt med i utvecklingen och i många kommuner finns det inget kommunalt bostadstillägg.

Flera andra ersättningar når inte heller upp till rimliga nivåer, vilket innebär att många av de berörda inte har ekonomiska resurser som täcker ens måttliga levnadsomkostnader. Det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning som inte bara får i uppgift att ta reda på hur det ser ut utan också att lägga fram förslag som leder till konkreta åtgärder. Och det är bråttom.

Hör ett inslag från Eftermiddag i P4 Stockholm där FUBs ordförande Harald Strand pratar tillsammans med Henrik Olsson och Mia Bryngelsson från 20 December:

Under v.50 – Musikhjälpen – Alla har rätt att funka olika

Årets tema i Musikhjälpen är Alla har rätt att funka olika, det berör funktionshindersorganisationerna. Skall din förening vara med? Maila gärna till joakim@funktionsrattkalmarlan.se och beskriv vad ni kommer att göra.

En decembervecka om året sänder Musikhjälpen dygnet runt för att lyfta fram en undangömd humanitär katastrof. I Musikhjälpen är det musiken och engagemangen som räddar liv.

Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof – och få hjälp sist.

Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid.

– Situationen är helt oacceptabel, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Det är vår skyldighet att bidra till en förändring. Människor måste få synas, höras och respekteras – för alla har rätt att funka olika!

Isolation och övergrepp

Många barn och unga med funktionsnedsättning lever isolerat, ibland utan språk eller kontakt med omgivningen och är helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Flickor är många gånger dubbelt utsatta och tvingas i en del länder till sterilisering och abort. I riktigt fattiga familjer kan i värsta fall barnets behov av mat och omsorg prioriteras bort.

Klicka här för att hämta utbildningsmaterialet om årets tema

Vad kan jag som förening göra?
– Uppmärksamma just er problematik, prata om det i media, samla in pengar genom bössor eller starta egna initiativ.

Starta en bössa gör du på:
https://bossan.musikhjalpen.se/


 Källor: UNICEF Sverige, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Jairos Jiri Association.

Internationella funktionshinderdagen

Idag den 3 dec är det Internationella funktionshinderdagen, eller som FN skriver ”En dag för alla” ”A day for all”. Europakommissionen bjuder traditionsenligt in till tvådagarskonferens i Bryssel #EDPD2018.
Runt omkring i landet är det den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet! Rädda LSS!, som RBU arrangerar år efter år

Läs mer om manifestationerna i landet.

Med anledning av Internationella funktionshindersdagen så har Funktionsrätt Sverige  idag på den Internationella funktionshinderdagen skrivit en debattartikel tillsammans med Karin Mossler och Peter Brusén, tidigare chefer på Socialstyrelsen i SvD.

Läs den här

Svensk Tennis Öst / Tap

Svensk Tennis Öst, som är en av regionerna under Svenska Tennisförbundet, har startat ett projekt för att få stående personer med olika funktionsnedsättningar att spela tennis och tälva. Projektet (TAP) är rikstäckande och vi arrangerar både tävlingar och initierar till regelbunden träning i tennisklubbar i Sverige.

Den 1. december arrangerar vi ett Prova-på-tillfälle i både Kalmar och Färjestaden.
Kalmars TK, klockan 11:00-13:00
Färjestadens TK, klockan: 15:00-17:00

Alla är välkomna t.ex…

  • Personer med Neurologiska funktionshinder och sjukdomar
  • Amputerade
  • Personer med någon form av dysmeli
  • Hörselskadade
  • Utvecklingsstörda
  • CP-skadade
  • Synskadade
  • Rullstolsåkare
  • Eller andra funktionshinder.
  • Föräldrar och anhöriga är självklart också välkomna