Medlemsföreningar

Vi hjälper dig så klart att få kontakt med den förening du söker.
Här är kontaktpersoner i varje medlemsförening.

Följande föreningar är med i Funktionsrätt Kalmar Län:

Afasi

Astma-Allergi

  • Astma- och Allergiföreningen i Kalmar län
   Clearry Ruisla
   tel: 0490-19611, 0768-31 96 87
  • Astma-Allergiföreningen i Västervik medomnejd
   Clearry Ruisla
   tel: 0490-19611, 0768-31 96 87

Attention 

Autism- och Aspergerföreningen

BCF

ELRF/FEB

 • Elöverkänsligas förening i Kalmar län
  Karin Fluor
  tel: 0493-705 10
  e-post: kalmar@eloverkanslig.org

FBIS

FSDB

FMLS (vilande)

 • Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter i Kalmar län
  Christopher Harrysson
  tel: 073-986 93 32

  Riks:
  tel: 08 – 665 17 00
  e-post: forbundet@dyslexi.org
  Vintergatan 2, 1 tr.
  172 69 Sundbyberg

Kalmar läns FUB

Hjärnkraft

HJBF

HLL


HRF

ILCO

KLDF

 • Kalmar Läns Dövas förening
  Ann- Charlotte Johansson
  tel: 0471-400 80, 0703-96 42 72
  e-post: annbroakulla@gmail.com

MCHF

 • Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen i Kalmar län

  Börje Adolfsson
  tel: 0142-160 06
  0705-20 47 62
  e-post: borlis@spray.se

Neuroförbundet

NfSS

Parkinson

PSO

RBU

RMT

RSMH

 • Riksförbundet för Social och mental hälsa i Kalmar län
  • Kalmar
   Dan Benschjöld
   tel: 0720-089262

RTP

 • Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade i Kalmar län

  Christina Karlsson
  tel: 0491-320 22
  070-681 80 22
  e-post: christinakarlsson90@gmail.com

  Bernt Karlsson
  tel: 0491-320 22
  0706-51 21 25
  e-post: k.bernt@telia.com

  • RTP, Norra Kalmar läns lokalavd.
   Bernt Karlsson
   tel: 0491-320 22, 0706-51 21 25
   e-post: k.bernt@telia.com

  • RTP, Södra Kalmar läns lokalavd.
   Eivor Fransson
   tel: 0480-250 64, 0702-37 53 78
   e-post: efransson@live.se

SCF

SDLK

SEF

 • Svenska epilepsiförbundet i Kalmar län
  Carina Davidsson
  tel: 0738-55 12 99
  e-post: aniracdavidsson@hotmail.com

  • Epilepsiföreningen i Kalmar med omnejd
   Arne Hertzberg
   tel: 0480-275 99
   0706-53 02 01
   e-post: arne@hertzberg.se

STROKE

 • Strokeföreningen i Kalmar län
  Lena Hackell tel: 0491-817 51
  e-post: lena@hackell.se

  • Strokeföreningen i Kalmar
   Ronald Rosengren
   tel: 070-5507494
   e-post: ronald50@telia.com

  • Strokeföreningen i Oskarshamn med omnejd
   Lena Hackell
   tel: 0491-817 51
   e-post: lena@hackell.se

TF

VIS

ÅF (vilande)